BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Şiir

Çocuklarıma ve Torunlarıma Vasiyetimdir

2000 yılının Mart ayında, ikamet ettiğim Duisburg şehrinden konferans vermek amacıyla Stutgart’a giderken, bir tren yolculuğunda yazmış olduğum işte bu şiirimi; çocuklarım ve torunlarımla birlikte, özellikle son on yıldan bu yana daha büyük bir risk altına girmiş bulunan bütün yeni nesilleri de muhatap alıp, hâl üzerinde düşündürmek ve çıkış yoluna yönlendirmek amacıyla, 20 yıl sonra, 15 Haziran 2020 tarihinde okudum.

Devamı »

Milli Gazete, Mehmet Pamak’ın 12 Eylül dönemini anlatan şiirini yayınladı

Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Bilindiği üzere cahiliye dönemimde “Türk-İslam sentezini esas alan milliyetçilik ideolojisi”nin önde gelen bir müntesibi idim. O süreçte Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken darbecilerin oluşturdukları Danışma Meclisinde Çanakkale Üyesi olarak yer almıştım. Rabbimin hidayetiyle şereflendikten sonra, Almanya’da muhacir olarak bulunduğum 1999-2000 yıllarında geçmişimi ve o süreci değerlendiren ve henüz hepsi yayınlanmamış bulunan şiir formunda bir kitap hazırlamıştım. İşte bu kitapta yer alıp internet ortamından kısmen yayınlanan Danışma Meclisi günlerimi ve sonrasını değerlendiren şiirlerimden bir kısmının bugün Milli Gazete’de yayınlandığını kardeşlerimiz haber verdiler. Baktığımda gazetenin internette yayınlanmış olan ...

Devamı »

FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA NASIL KURTULUR?

Kur’an’a göre, Aksa ve Kudüs mübarek belde İlk kıblemizdir o, şimdi tutsak küfrün elinde On yıllardır, katil Siyonist’in pis işgalinde Sürekli kan, gözyaşı, zulüm var, serüveninde Siyonistler çaldı; Aksa’yı… Zehra’nın gözlerini Tuğyan, zulüm, fesad ve vahşet, karartmış yüzlerini Hayvandan aşağı tercihleri, çürütmüş özlerini Az pahaya sattılar, Allah’la ahid ve sözlerini Alçakça kan dökerek, yaydılar hep fitne, fesadı Amaçları sapkın siyonizm, bir de çıkar hesabı Hitlerden çok zulüm yaptılar, mazlum Filistinliye Dünya zulmü destekliyor, ezilen Müslüman diye Sürekli yeni işgal ve katliam var, zulüm durmuyor BM zulme seyirci, dünya hep HAMAS’ı suçluyor Mazlum Filistinli darda, hak ve adalet bekliyor Laik dünya ...

Devamı »

Kur’an Ayı Ramazan’da, Halimizi Kur’an’la Islah Etmeliyiz

1998-2000 yıllarında muhacir olarak kalmak zorunda bırakıldığım Almanya’nın Duisburg şehrinde, genel olarak ümmetimizin ve özel olarak da kendimizin halini sorgulayıp, “Hicrette Muhasebe” adıyla şiir formunda hazırladığım, değerlendirme, eleştiri ve önerilerimi kapsayan ve henüz yayınlanmamış olan geniş çaplı çalışmamdan kısa bir bölümünü, Kur’an ayı Ramazan ayında ümmetimizin hali ve bu halden çıkış yolu üzerinde tefekküre vesile olmak üzere paylaşmak istiyorum. Rabbimizin, Kur’an ayı Ramazan’ı, ümmetimizin içinde bulunduğu zillet ve zulümden Hablullah’a sarılarak çıkışına vesile kılması için dua ve gayret edelim inşaAllah. Ümmetin Hali ve Emperyalist Kuşatma  Kur’an’ı terk edince, yitirdik tevhidî ve vahdeti Sömürülmeye müsait olduk, hak ettik bu zilleti İbn-i ...

Devamı »

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa Nasıl Kurtulur?

2000 yılında muhacir olduğum Almanya´da şiir formunda yazdığım duygu, tespit ve tekliflerimi yansıtan mısralarımdan bir bölümünü de Kudüs günü vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz ümmetimize, "mehcur bıraktığı" Kur´an´a tekrar dönüp sarılarak, ilahi yardımı hak ederek izzet ve güç kazanmayı nasip etsin. Böylece Kur´an´la dirilecek ümmetimize, Kudüs´ü de, Mescid-i Aksa´yı da, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi´yi de, zalim Siyonist küfrün ve Amerikancı şirkin işgalinden kurtarmayı nasip etsin inşaallah.

Devamı »

Türkistan´daki Çin Zulmünü Protesto Vesilesiyle

15 yıl önce Almanya´nın Duisburg şehrinde muhacir olarak bulunduğum mecburi ikametim sürecinde bir bayram sabahı ümmetin halini düşünüp hüzünlendiğimde, ümmetin haline dair, ümmete çağrımı içeren, duygu ve düşüncelerimi "şiir formu"nda kayda geçmiştim.

Devamı »

Modern Putperestlik : Futbol Fanatizmi

Yaklaşık on iki yıl önce 2000 yılında, 28 Şubat sürecinde muhacir olarak bulunduğum Almanya’nın Duisburg şehrinde şiir formunda yazdığım, ancak yayınlamadığım 300 sayfalık “Hicrette Muhasebe” kitabından, gündeme uygun yeni bir alıntıyı, güncel küçük ilaveler yaparak, futbol fanatizminin zirve yaptığı bir günde paylaşmak istedim. Ezenler, Ezilenleri Modern Putlarla Oyalar Ülkedeki zulümlerin kanıksanması hedeflendi Yapılan zulüm, sömürü, sorgulanmasın istendi Çok tedbirler alındı, mazlumları uyutmak için Hep manipülasyon yapıldı, halkı susturmak için Bu sebeple, muhalefet bölünüp, parçalandı Taraflar kışkırtılarak, düşmanlık kamçılandı Bazen bu oyun, muhalifi böl yönet fitnesiydi Bazen de, kitlenin afyonu putçuluk sevgisiydi Medyaca pompalandı, sapkın “tele vole” kültürü Kitleler aldatılıp, kamufle ...

Devamı »

Zalimliği Tartışılmaz Olan Sistemin Kuruluş Yıldönümünü, Bayram Olarak Kutlama Çelişkisi

“Halkına zulmeden sistemin kuruluş yıldönümünü, değişim sürecinde bile bayram olarak kutlamaya devam etmek, hem ibretlik bir çelişki, hem de halka saygısızlık değil midir?”   Mehmet Pamak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:   “Bugün yine 29 Ekim, her yıl olduğu gibi bayram olarak kutlanıyor. Neden bayram yapılıyor? Çünkü, cumhura (halkına) dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayan zulümleri yaptığı halde adına “Cumhuriyet” denilmiş egemen rejimin 88 yıl önce kurulmasının yıldönümü olduğu için. Halkının çok büyük ekseriyetinin İslami ve etnik kimliğine, tesettürüne, örfüne, kültürüne ve değerlerine savaş açmış, “kurtuluş savaşı” olduğu iddia edilen ama “kurtarmayan savaş”ta kovulduğu söylenen emperyalist devletlerin seküler sapkın kültürünü, Türk ulusalcısı Kemalizm ...

Devamı »

Çocuk Zihinlere Yönelik İdeolojik İşgal Devam Ediyor…

Resmi ideoloji kıskacında “öğütüm” mekanizması, yeni dönem için yine işlemeye başladı. Laik demokratik cahiliye kültürü ve seküler paradigmanın ürettiği şirk dini, tevhid dinine karşı savaşmaya ve zihinleri işgal edip, ruhları kirletmeye, fıtratları bozup insanı kendine ve Rabbine yabancılaştırma işlevi görmeye devam ediyor.

Devamı »

Geçmişten Günümüze Mesajlar

1999 – 2000 yıllarında muhacir olarak bulunduğum Almanya’nın Duisburg şehrinde, geçmişime yönelik sorgulama sadedinde şiir formunda kaleme aldığım, yaklaşık 300 sayfa tutan tespit, özeleştiri ve umuda yönelik mısralarımdan, gündeme uygun olan bir bölümünü daha, ibret olması amacıyla kardeşlerimle paylaşmak istedim. O günkü halim O gün; laik, devletçi, Türkçü, tarikatçıydım Ve hep itibar gördüm, sistemin baş tacıydım Ulusçulukla yer aldık yanında, “kutsal devlet”in Bölücülük yaparak vebaline girdik “millet”in Türkçülüğü hak görüp, hep saldırdık “öteki”ne Bir oyunla hizmet ettik, düzenin pis taktiğine Türkçü çizgide teşvik gördüm, hep alkışlandım Parlamenterdim, MHP’de genel başkandım “Muhafazakâr Parti”ydi, MHP’nin ilk adı Kurucu başkan olmamsa, “Başbuğ”un bir ...

Devamı »

Batılılaşma ve Resmi İdeolojinin İflası

Yaklaşık on bir yıl önce 2000 yılında, 28 Şubat sürecinde muhacir olarak bulunduğum Almanya’nın Duisburg şehrinde şiir formunda yazdığım “Hicrette Muhasebe”den gündeme uygun yeni bir alıntıyı paylaşmak istedim.     Ordu batıcı, önder inanmış pozitivizme Şeriat düşmanı “inkılâp”, yol açtı Kemalizme   Atatürk ilkeleri dayatıldı, anayasada Bu “değiştirilmez” dogmalar, sebep oldu fesada   Aslında ilke ve inkılâplar, doğmadan ölmüştü Şapka itibarsızdı, anayasada korunmuştu   Herkes şapka taksın diye, çok canlara kıydılar Sonra şapkayı terk edip, müzeye kaldırdılar   Sözde “inkılâp”la kaldıran, şu “paşa” lâkâbını “Paşa” demeye devam edip, yedi inkılâbını   “Tekke- tarikat” kapatıldı, bir sözde inkılâpla MGK ve devlet ...

Devamı »

Batıcılar, Medeniyet Değiştirip, İslam’la Savaştılar

999-2000 yıllarında Almanya’da muhacirken şiir formunda kaleme aldığım ve henüz yayınlanmamış olan “Hicrette Muhasebe” kitabından gündeme uygun yeni bir alıntı. Medeniyet değiştirme projesi uygulandı Batı aşkı, taklit ruhu sürüyor, “Tanzimat”tan beri Taklitçi kadrolar, ülkeyi, sürekli götürdü geri Sultan Selim ve Mahmut, batıcılıkta öncüydüler Halk nezdinde, “Gâvur Padişah” adıyla ünlüydüler Sultanlar Batıyla yön verdi, kültür ve eğitime Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye, yöneldi pozitivizme Batıcı evreler, “Tanzimat”, “Islahat”, “Meşrutiyet” En kanlı, en radikal aşama, “ laik Cumhuriyet” Bu süreçte kalmadı bir şey, özgün kimlik, kültürden Bozulma zirvesi “Cumhuriyet”, son darbeyi indiren Seküler modernlikten yana, karşı çıktılar Hakk’a Kültür, medeniyet değişimi, zillet getirdi halka ...

Devamı »

28 Şubat Darbesi ve İrtica Yaygarası

28 Şubat darbesi sürecinde, Almanya’da muhacir olarak bulunduğum dönemde, şiir formunda kaleme aldığım “Hicrette Muhasebe”den gündeme uygun bir alıntıyı, hatıra olarak paylaşmak istiyorum.   Halkın parasıyla alınan silahları ve tankları Sürdüler halk üstüne, kalmadı işgalciden farkları Hukuk tepelendi, halkın silahıyla vuruldu halk İslami kimlik, hayat ve değerlere saldırdı tank Utanmadılar halkın silahını halka çevirmekten Halkın seçtiği hükümeti, zulümle devirmekten Kendi anayasalarını çiğneyip darbe yaptılar Halkı putlarına kurban edip, Kemalizme taptılar   “İrtica”ya karşıydı, yirmi sekiz Şubat darbesi Hortumcu medya, bu zulmün en büyük destekçisi   “İrtica”sembolü, başörtü, İHL, Kur’an kursuydu İslam’ın tebliği ve namaz bile, suç unsuruydu   Aslında “irtica”, ...

Devamı »