BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Yazı Grubu

Yazı Grubu

Şubat, 2019

 • 15 Şubat

  Şeytan ve İnsan İlişkisinde Üç Kategori

  Rabbimiz, “onları dünya hayatı aldattı” diyor. Zannettiler ki hayat hiç bitmeyecek. Zannettiler ki dirilmeyecekler ve hesaba çekilmeyecekler.

 • 8 Şubat

  Şeytanın Velisi ve Hizbi Olmaktan da, Saptırmasından da Allah’a Sığınmalıyız

  Yazıyı dinlemek için tıklayın Tarayıcınız ses elemanını desteklemiyor Bismillâhirrahmânirrahîm İblis ile onun insanlar ve cinler içinden devşirdiği “ins ve cin şeytanları”, hep birlikte insanları Allah’ın yolu olan Kur’an ve sünnete dayalı sahih İslam anlayışından uzaklaştırıp saptırarak şeytanî bâtıl yollara sürüklemek için, büyük maddi imkânları da kullanarak dünya çapında seferber olmuş vaziyettedirler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, güçleri sadece hevalarına uyup şeytana meyledenleri veli edinmeye ya da saptırmaya yetmektedir. Şeytanın, İnsanları Etkileme ve Saptırma Yolları Bilindiği üzere Rabbimiz, insanın fıtratına iyiliğe ve kötülüğe, takvaya ve fücura doğru meyledebilme potansiyelini ilham edilmiş bulunmaktadır. (Şems, 91/8). İşte bu sebeple, insanın bilgi edinmesini, karar vermesini, ...

 • 1 Şubat

  İblisin Şeytanlaşması ve İnsanları Saptırmasına Dair Serüveni

  Yazıyı dinlemek için tıklayın Tarayıcınız ses elemanını desteklemiyor Bismillâhirrahmânirrahîm Cinlerden olan İblis’in ilk isyanı sonrasında küfre girip şeytanlaşması ve yaratılış bakımından kendisinden aşağı olduğunu iddia ettiği Âdemoğullarına düşman olup onlara karşı bir konum alarak, türlü oyun ve tuzaklarla onları nasıl saptırmaya çalışacağı Kur’an’da nakledilir. Kur’an’da hem İblis’in şeytanlaşma serüveni ibret olması için aktarılır ve hem de uyanık olup tedbirli davranmaları için insanlara yönelik düşmanca açıklamaları, takip edeceği şeytanî planları, stratejileri ve hedefleri bizzat onun ağzından ifade edilir. Buna rağmen, Kur’an’ı hakkıyla okumayanlar, şeytanı yeterince tanımamakta ve onun şerrinden korunma imkânından da mahrum kalmaktadırlar. Bu sebeple, müslüman olduklarını iddia edenlerin büyük ...

Ocak, 2019

Kasım, 2018

Ekim, 2018

Eylül, 2018

 • 28 Eylül

  İmanını İspat Eden Tutarlı Mü’minler ve Vahyin Şahidi “Müslimler” Olmak – I

  Toplumlarımızda, adâlet, huzur, barış ve izzet hâkim olsun istiyorsak, Allah'ın razı olacağı müslimler olmayı hedefliyorsak, bu sonuç, ancak Allah’a, Rasûllerine ve onlara gönderilen kitaplara imanla ve bu imanı ispat eden bir hayatı inşa etmekle, Allah'ı hatırlatan hayatları çoğaltmakla mümkün hâle gelebilecektir.

 • 14 Eylül

  Kur’an’da Müslim Olmanın Temel Şartları -II-

  Allah yolunda cihad, genel bir yükümlülüktür. Birçok müfessir, bu yükümlüğün düşmanla, nefisle, kötülük ve fesadla cihadın hepsini birden kapsadığını ifade etmişlerdir. En genel anlamda Allah'ı razı etmek amacıyla takvayı kuşanarak yapılacak bütün İslami, fıtrî çabaları, gayretleri kapsar. Bu emirle, "Allah’ın istediği şekilde müslimce bir hayat yaşamak, Müslim olarak ölmek için cehd ve gayret edin". "İşiniz gücünüz Müslimlik olsun, Müslim olmaya, Müslim kalmaya ve Müslim ölmeye yönelik çabalar hayatınızı kuşatsın." denilmiş oluyor.

Ağustos, 2018

 • 30 Ağustos

  Kur’an’da Müslim Olmanın Temel Şartları -I-

  Kur'an hakkıyla okunup öğüt alınmadığı ve gereğince hayata taşınmadığı için, "Müslüman" oluğunu söyleyenlerin çok büyük kısmı, "Müslim" olmanın şartlarından ve tevhidî imanın gerektirdiği ölçü ve ilkelerden habersiz bir konumda bulunmaktadır.

 • 24 Ağustos

  Ey “Müslüman”lar! Gelin “Müslim” Olalım

  "Müslüman" olduğunu söyleyen çoğunluk, Kur’an’ı hakkıyla okumadığı ve Rasûlün şahidliğini dikkate almadığı için Allah yolunda gerektiği gibi cehd ve gayret göstermekten uzak düşmüştür. Kur'an'ı ve Rasûlün güzel örnekliğini, mücadele sünnetini anlamayı ve rehber edinmeyi ihmal edince, nasıl ve neler yapması gerektiğinin, nefsine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincine varamamıştır.

 • 18 Ağustos

  Kalpler, Ancak Allah’ın Zikriyle (Kur’an’la) Mutmain Olur

  Allah’ın âyetlerini okudukça, âyetlerle muhatap hâle geldikçe mü'minlerin kalpleri ürperir, imanları artar. Mü'minler, Zikrullahı işittiğinde, Allah anıldığında kalpleri titrer ve imanın coşkusunu yaşar.