BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Kitap / MEHMET PAMAK IN YENİ KİTABI ÇIKTI

MEHMET PAMAK IN YENİ KİTABI ÇIKTI

Mehmet Pamak ”Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı” 

Hedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman

kadroların, ama mutlaka İslamî hükümlerle ve adaletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle

yapmadıklarında akidevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap

olunmaktadır. Müslümanın siyasal alandaki hedefi, kulluk eksenli bir hayat tasavvuru içinde

kalarak sadece Allah’a ibadet etmek, O’nun rızasını kazandıracak tavizsiz İslamî mücadele ile

toplumsal dönüşüme vesile olarak, Allah’ın vaat ettiği ilahî yardımını celp etmeye çalışmak

ve Allah’ın hükümlerine dayalı İslamî adalet sisteminin gelmesine zemin hazırlamak

olmalıdır. Doğru ve sahih bir din anlayışını topluma taşıyabilmek ve toplumun vahyin

belirleyiciliğinde tevhidî akideye doğru dönüşümüne vesile olabilmek için; öncelikle hiçbir

şartta ve hiçbir gerekçeyle taviz verilmemesi gereken ve değiştirilemez, terk edilemez vahye

dayalı temel ilke ve değerlerde ısrar eden, vahyin şahidliğini adil ve emin bir kimlikle ortaya

koyan davetçi kadrolara ihtiyaç vardır.

 

Kendilerini, bâtıl kavram ve modellere bulaşmadan özgün İslamî kavramlarla tanımlayan,

zikzak çizmeyen istikrarlı bir düşünce seyri ve süreklilik arz eden çabalarıyla istikametini

bozmadan yürüyen örneklerin çoğalıp yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Egemen şirk sistemi ve

kurumlarıyla uzlaşmaktan, bütünleşmekten uzak duran, dünyevileşmeye prim vermeyen,

bedeli neyse ödemeyi göze alarak, köklü bir inkılâpla tevhidî toplumsal değişimin

gerçekleşmesi için çaba göstermekte ısrarcı olan, Müslüman öğrenci, aydın, entellektüel ve

akademisyenlere olduğu kadar, yine aynı özelliklere sahip esnaf, tüccar, çiftçi, işçi vb. halktan

insanlara da ihtiyaç vardır. Toplumun örnek alacağı, emanete riayetkâr, doğru sözlü, ahde

vefalı, iffetli, izzetli, âdil, emin ve güvenilir Müslüman şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Mekke’deki   örnekliğini çağımıza taşıyarak vahye şahidlik yapan güzel ahlaklı ve

adaletiyle güven veren İslamî şahsiyetlere ihtiyaç vardır. İnandığı değerleri, hiçbir dünyevî

menfaat karşılığında değişmeyen, akidesini ve ilkelerini hiçbir hesap korku ve endişe ile terk

etmeyen muvahhidlere ihtiyaç vardır.

İlginizi çekebilir

Şeytanın, Sırât-ı Müstakîm Üzerine Oturup Dört Yönden Yaklaşarak İnsanları Saptırması

Daha bugün Yeni Zellanda’da, insan şeytanı bazı alçaklar Haçlı terörü estirip iki camiyi basarak “emanları altındaki” Müslümanlara yönelik vahşice bir katliam gerçekleştirmekten utanmadılar. Allah (c), katledilen Müslümanlara rahmet eylesin, bu zalim şeytanları ise dünyada da ahirette de zelil kılıp kahretsin inşaAllah. Şeytan ve soldan yanaşıp hizbine kattığı dostları tüm dünyada terör estirip vahşi katliamlar yaparken, bilinçsiz, dağınık, edilgen ve güçsüz bir konumda bulunan Müslümanlara da Rabbimiz tevhidî uyanışla yeniden dirilmeyi nasip etsin. Hablullah’a topluca sarılarak ve şirke, küfre, fesada karşı güç birliği yapma bilincini kuşanarak ümmet ve insanlık için yeni umutlar yeşertmeyi ve zalimlere haddini bildirip adaleti ikame edecek izzetli bir konuma ulaşmayı nasip etsin inşaAllah.