BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Sayfa / Mehmet Pamak (sayfa 7)

Mehmet Pamak

Parça ibadetler, anlam ve eksen kaybına uğramıştır

Kur'an'ın terk edilmesi ve Rasûlün (s) sünnetinden uzaklaşılmasıyla yaşanan ve uzun süren bozulma serüveninin sonucunda bugün yaygın olarak, hayatı kuşatması gereken ubudiyet (kulluk) bütünlüğünden yoksun parça ibadetler, anlam ve eksen kaybına uğramış ve forma indirgenmişlerdir

Devamı »

Oruç Üzerine – 2

Kur’an’la bağını sürdüren ve ibadetler bütünü içindeki anlamlı yerini koruyan oruç, insana kendini ve Rabbini bilmenin, sorumluluklarının farkına varmanın önünü ve imkânlarını açar.

Devamı »

Oruç Üzerine

Oruç; ruhun ve kalbin Kur’an’ın nuruyla aydınlatılması, mutmain hâle getirilmesi sonucunu elde etmek amacıyla bedenin açlıkla ve şehevi arzulara sınırlar koyarak terbiye edilmesidir.

Devamı »

Kadir gecesi mesajı

Ramazan’ın ve Kadir Gecesi’nin değerli ve mübarek oluşu, insanlığı kurtaracak mesajın bu ay ve bu gecede indirilmesinden kaynaklanmakta ve bu değere bizzat Kur’an işaret etmektedir.

Devamı »

Suud ve İran Özelinde, Ulus Devletler Dönemindeki Statüko Dinleri ve Müslümanlar

Statükolaşmaya engel olan İslâmî ölçü ve ilkelerden Emevilerden itibaren uzaklaşılınca ortaya çıkan statükolaşma sonucunda yaşanan yozlaşma Müslüman toplumları kuşatmıştır. İslam’ın, bir toplumu yönetirken mutlaka uyulmasını emrettiği; – “Müslümanların işlerini şûra ile yürütmeleri” (Şûra: 42/38)emri olmak üzere, – “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l- münker” yapmaları (Hac: 22/41, Tevbe: 9/71, Âl-i İmran: 3/104, 110), – “Emanetin ehline verilmesi ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi” (Nisa: 4/58), – “Allah’ın hükümleriyle hükmedilmesi” (Maide: 44-50), – “Allah’a ve Rasûlüne itaat ettikleri sürece (mü’min olan) emir sahiplerine itaat edilmesi”,aksi takdirde itaat edilmemesi (Nisa: 4/59), – “Allah ve Rasûlü bir meselede hüküm vermişse mü’min erkek ve kadınların aynı konuda başka bir tercih özgürlüklerinin olmadığı” (Ahzab: 33/36) gibi ...

Devamı »

Mehmet Pamak’ın “Kulluk Eksenli Hayatta Ramazan ve Kur’an” kitabı yayınlandı

Ramazan ve Kur'an

Mehmet Pamak’ın “Kulluk Eksenli Hayatta Ramazan ve Kur’an” kitabı genişletilmiş 7.Baskısı ile Maruf Yayınları tarafından okuyucunun ilgisine sunuldu. Arka kapakta yer alan şiiri siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşıyoruz.   Yâ rabb! Ne olur yardım et, rahmetinle bize Yardım et, fakîr, hakîr düşmüş, ümmetimize Tevhide yönelterek, bilinçlendir ümmeti Kur’an’la şereflendir, kaldır bizden zilleti Islah bilinci nasip et, düzeltelim bu hâli Vahiy kuşatsın bizi, bitirsin tüm zevâli Zulümattan nura döndür, bu zelil ahvâli Kur’an’la aydınlansın, ümmetin istikbâli Ümmetimiz yeniden, takvasını kuşansın Sâlihler, şâhidler çoğalsın, Kur’an yaşansın Dinine yardımcı kıl, yardımına müstehak Hayata yön versin, Rasul’e indirdiğin Hak Her bölge Müslümanı, tevhidde birlik ...

Devamı »

Tarih Boyunca Tevhid Dini’nin Karşısına Hep ‘Statükonun Dini’ Çıkarılmıştır – II

Kendini İslam’a nispet eden tüm iyi niyetli insanlarla “tevhid” ortak paydasında buluşmaya, Allah’ın ipine, Kur’an’a topluca sarılmaya yönelmeli, ısrarla bu hususu gündemde tutmalıyız. Çünkü hepimizi kurtaracak, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak, izzet ve onur kazandıracak, kurtarıcı tevhid potasında mü’min kardeşler kılacak olan sadece bu yoldur. Kur’an ve tevhid yolu, yani Allah yoludur.

Devamı »

Kur´an, Hadis ve Sahabe Hayatında, Evladın Ana-Babaya Karşı Sorumlulukları Paneli

İLKAV’da Kur’an, Hadis ve Sahabe Hayatında, Evladın Ana-Babaya Karşı Sorumlulukları Paneli Yapıldı İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV), 2018 “Siyer Paneli”nde çok hayati bir mesele olan“Kur’an, Hadis ve Sahabe Hayatında, Evladın Ana-Babaya Karşı Sorumlulukları” konusu ele alındı. Panel 15 Nisan 2018 Pazar günü, İLKAV Konferans salonunda gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Ömer Faruk Işık‘ın yaptığı panel, Kenan Doğan‘ın konuyla ilgili Kur’an’ı Kerim ayetlerini ve mealini okumasıyla başladı. Oturumu yöneten İLKAV yönetiminden Osman Yıldız kısa bir açış konuşması yaptı. Osman Yıldız özetle şunları ifade etti: “Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, insanlık nefsanî özgürlük adına İlahî olanı hayatın dışına itip batı tarzı yaşamı dayatınca her şeyi ...

Devamı »

Tarih Boyunca Tevhid Dini’nin Karşısına Hep ‘Statükonun Dini’ Çıkarılmıştır – I

Tevhîdî davetin yaygınlaşmasıyla meydana gelecek müspet değişime ve adalet arayışlarına karşı direnen egemen statükonun sahipleri, içine Allah´ın dininden (egemenliklerine doğrudan zarar vermeyeceğini düşündükleri) kimi unsurları da katarak oluşturdukları statükonun dinî söylemiyle halkı Allah ile aldatarak, var olan statükoya sahip çıkmaya çağırıp yönlendirmeye çalışırlar.

Devamı »

Esaret Altında Parçalanmış Zihinler, Özgün ve Bütüncül İslami Düşünce Üretemez

Vahiyle arınıp inşa olmuş Müslüman zihin,”yeryüzünde halife kılınmış” (Bakara: 30) ve “emaneti yüklenmiş” (Ahzab: 72) olmanın gereği olarak “insanlar arasında Hak ile hükmetme ve hevaya tâbi olmaktan uzak durma” (Sad: 26) bilinciyle hareket sorumluluğuyla yükümlüdür. Müslümanlar, “Hablullah” olan Kur’an’a topluca sarılarak (Al-i İmran:103) “emaneti ehline verip adaletle hükmetmek” (Nisa: 58) ve “kendilerine iktidar ve imkân verildiğinde iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak”la (Hac: 41)  emrolunmuşlardı. Bu yüzden Müslüman zihin, kuşandığı Kur’an ahlakı ve takva bilinciyle, bağımsız özgün İslamî kimlik ve vahyî ölçülere sadakatle, her şartta arza adaleti ikame etmek için hayatı ve toplumu vahiyle inşa hedefine kilitlenmek durumundadır. Buna rağmen tarihsel süreçte “Kur’an’ı terk edilmiş bırakan” (Furkan: 30) “Müslüman” zihinler, yüzyıllardır geleneksel ...

Devamı »

Elazığ´da “Kulluk Eksenli Hayat ve Dünyevileşme” konferansı

Karakoçan Hak-Der'in Elazığ'da düzenlediği "Kulluk Eksenli Hayat Tasavvuru ve Dünyevileşme Sapması" konferansı Orsan Düğün Salonunda 06.01.2018 Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Ömer Ülker'in daveti ve yozlaşma döneminin zor şartlarında bile her şeye rağmen istikameti koruma duyarlılığı yüksek bir grup Müslümanın katkı ve katılımıyla gerçekleşen organizasyon çerçevesinde Elazığ'a gelen İLKAV Başkanı Mehmet Pamak, konferansı müteakip bazı İslami grupların davetlerine de icabet ederek başka derneklerde de sohbetler gerçekleştirdi.

Devamı »

Kulluk Eksenli Hayat Tasavvuru ve Dünyevileşme Konferansı

İLKAV´ın düzenlediği ve Mehmet Pamak´ın sunduğu "Kulluk Eksenli Hayat Tasavvuru ve Dünyevileşme" konferansı 17. 12. 2017 Pazar günü İLKAV konferans salonunda gerçekleştirildi. İki saate yakın süren ve ilgiyle dinlenilen Mehmet Pamak´ın Konferansının yazılı olarak ana başlıklarını ve sonuç bölümünü, ayrıca tümünün videosunu ilginize sunuyoruz.

Devamı »