BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Sayfa / Mehmet Pamak (sayfa 21)

Mehmet Pamak

Dayatmaları Kırmanın ve Çözülmeyi Aşmanın Yolları

28 Şubat’la başlatılan son darbe sürecindeki tüm saldırılar, baskılar ve yaşanan zulümler karşısında nedense ciddi bir tepki ve direnişten ziyade yaygın bir suskunluğun ortaya çıktığını müşahade etmekteyiz. Solcuların büyük ekseriyeti, resmi ideoloji ile laiklik, ulusallık, batıcılık gibi ortak paydalarda bütünleşerek kemalistleştikleri için, İslam’ı hedef alan darbecilere alkış tutan, hatta teşvik ve tahrik eden bir konumu benimsemişlerdir. Müslümanlar ise, daha önce elde ettikleri kazanımlarını korumak ve İslami birikimi “öncelikli tehdit” ilan eden egemen güçlerin İslam ve halk düşmanı işbirlikçi, zalim yüzlerini ifşa ederek, toplumdaki olumlu hassasiyeti onurlu bir direnişin ve toplumsal muhalefetin oluşumuna vesile kılmak başarısını pek gösterememişlerdir. Darbe süreçlerinde İslami ...

Devamı »

İnsan Hakları Mücadelesinde İlke ve Referanslarımızı Önemle Vurgulamalıyız

‘İnsan hakları’ kavramını teorik anlamda nasıl tanımlıyorsunuz? Hak kavramının neşet ettiği kaynağı da göz önünde bulundurarak, temel hak ve özgürlüklere yaklaşımınızın düşünsel çerçevesini açıklar mısınız? -İnsan hakları kavramını oluşturan insan ile hak kelime ve kavramları Kur’an’ın temel aldığı hususlardır. Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde insanı kendisine “halife” olarak yarattığını, “eşref-i mahlûkat” olarak istisnai bir yere sahip bu insanın Adem ile Havva’dan ürediğini açıklamaktadır. Yaratıcı en ileri yetenek ve kabiliyetlerle donattığı insana, akıl ve “irade serbestliği” emanetini vermiş ve Allah’tan başka ilah ve rab tanımayacağı konusunda bir misak da yaparak onu imtihan edilmek, sınanmak üzere dünyaya göndermiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi râciun” ...

Devamı »

Öncelikle Oluşturmamız Gereken Nedir?

Şirke bulaşmış din anlayışını, atalardan intikal eden, bir nevi örf ve kültür mahiyetinde ve hurafelerle dolu olarak babadan oğula geçen, hak batıl karışımı dini sorgulayarak, Kur’an ve onun pratiği olan sahih sünnete dayanan Allah’ın dinine yönelen insanlar muvahhid bir kimlik kazandılar. Tevhid akidesini idrak eden, Kur’an’dan beslenen bu müslümanlar, sayıları arttıkça, birbirleriyle tanışmaya ve giderek gruplar halinde, imanlarının icabı olan tavır ve eylemler geliştirmeye yöneldiler. Bu düşünsel sorgulama, tevhidi imana ulaşma ve bunun tezahürü olan bazı faaliyetlere yönelme anlamında bazı gelişmelere rağmen “arzu edilir bir niteliksel sıçramaya”, en azından yaygın manada “berraklaşmış bir kimlik ibrazına” ve “yeterli bir aktiviteye” ulaşılmadığı ...

Devamı »

Uzlaşanlar özgürlüğe ulaşamazlar

Yeni bir seçim sendromu insanları kuşatmaya başladı. Son 40 yıllık sürecin değişime en müsait konjonktüründen geçmekte olan Türkiye insanı ne pahasına olursa olsun değişmek istemektedir. Ama hangi istikamette ve nasıl değişmesi gerektiğini bilmemenin yol açtığı bir bunalımı da bir türlü aşamamaktadır. Bu yüzden de kandırılmaya son derece müsait olan kitleler laik rejimin içinden çıkan alternatiflerden birini tercihe zorlanmaktadırlar. Birbirine alternatifmiş gibi sunulan partilerin tümü laiklik, devletten yana olma ve değişik dozlarda da olsa ulusalcılık ortak paydalarında buluştukları halde, insanlara farklı ve düzeni değiştirmeye talip oldukları imajını vermeye çalışmaktadırlar. “Zulumat”tan (karanlıklardan-batıldan) “nur”a (aydınlığa-Hak’ka) doğru olması gereken köklü müsbet değişim yerine zulumatın ...

Devamı »

Resmi ideolojiyi eleştirmek bölücülük mü?

Mehmet Pamak’ın Selam Gazetesi’nde yayınlanan “Rejim 71. yılında ayakta kalabilmek için ilave payandalar arıyor” başlıklı yazısı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca TCK/312. maddeye göre açılan dava, bilirkişinin gayreti sonunda Terörle Mücadele Yasası kapsamı içinde gösterilerek DGM’ye sevk edilmişti. Bilirkişinin ihbarı neticesinde İstanbul 5 numaralı DGM’de Pamak ve Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sükuti Memioğlu hakkında açılan davaya 26 Eylül 1995 günü başlandı. Pamak’ın savunmasının dinlendiği duruşma diğer davalı Memioğlu’nun da dinlenmesi için, 5 Aralık 1995 tarihine ertelendi. Mehmet Pamak’ın duruşmada okuduğu savunmayı kısaltarak aşağıda yayınlıyoruz: Mahkeme Heyetine: Bu iddianamede, hukuk formasyonu ve hukuk mantığının gerektirdiği objektifliğin yerini, bağnaz bir resmi ideoloji ...

Devamı »

Din-Devlet İlişkileri

(Müzakereci olarak yaptığı konuşma) Bisrnillahirrahmanirrahim Ali Bulaç Bey kardeşimiz ısrarla kendi önerdiği bir siyasi organizasyon modeline, devlet modeline dinden dayanak arama zorunluluğunu hissediyor ve bundan dolayı da Medine Vesikası gibi kanaatimce konuyla çok fazla alakası olmayan bir aracı zorluyor. Zorladığı için de içinden çıkılamaz birçok mesele oluşuyor. Medine Vesikası konusunu inşaallah biz kendisiyle baş başa konuşacağız. Ardından söylemek istediğim bir konu şudur: Medine’de bağımsız bir otorite olarak Allah Rasulü ve etrafında cemaati vardı ve bu bağımsız otoritenin bir yaklaşımıdır. Medine Vesikası’nda, etkin taraf Allah Rasulü’dür. Ayrıca Medine Vesikası bir dinden soyutlanmış olarak hazırlanmamıştır. Özellikle İslam’ın ilkelerini, Kur’an’ın getirdiği temel İlkeleri ...

Devamı »